شـرکـت تـضـامنـی صـرافـی فـرشید نوبخـت و شرکـاء ، صرافی فـدرال - شماره ثبت ۴۹۳۸۵۵ - ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سـاعـت در تهـران
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
Tuesday , August 9 , 2022

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
Tuesday , August 9 , 2022
سـاعـت در تهـران
صرافی فدرال - نرخ لحظه ای ارز اسکناس
 نرخ لحظه ای ارز ( اسکناس )نرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۲۵,۲۰۰ ۲۵,۵۹۵ ۰ ۲۵,۵۹۵ + % In,fin,ity +
EUR یورو ۲۸,۷۰۰ ۲۹,۱۸۰ ۰ ۲۹,۱۸۰ + % In,fin,ity +
GBP پوند انگلیس ۳۵,۰۰۰ ۳۶,۵۰۰ ۰ ۳۶,۵۰۰ + % In,fin,ity +
CAD دلار کانادا ۲۰,۵۰۰ ۲۱,۵۰۰ ۰ ۲۱,۵۰۰ + % In,fin,ity +
AUD دلار استرالیا ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۸۰۰ ۰ ۱۸,۸۰۰ + % In,fin,ity +
CHF فرانک سوئیس ۲۷,۵۰۰ ۲۸,۵۰۰ ۰ ۲۸,۵۰۰ + % In,fin,ity +
AED درهم ۶,۸۰۰ ۷,۳۰۰ ۰ ۷,۳۰۰ + % In,fin,ity +
TRY لیر ترکیه ۲,۰۰۰ ۲,۲۰۰ ۰ ۲,۲۰۰ + % In,fin,ity +
SEK کرون سوئد ۲,۷۵۰ ۲,۹۰۰ ۰ ۲,۹۰۰ + % In,fin,ity +
DKK کرون دانمارک ۳,۶۰۰ ۳,۹۰۰ ۰ ۳,۹۰۰ + % In,fin,ity +
صرافی فدرال - نرخ لحظه ای سکه
 نرخ لحظه ای سکهنرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
سکه تصویر امامی۱۴,۵۰۰۱۴,۱۰۰ ۱۱,۹۵۰ . ۲,۱۵۰ + . % ۱۷/۹۹ +
تمام سکه بهار آزادی۰۰ ۱۱,۸۰۰ . ۱۱,۸۰۰ - . % ۱۰۰ -
نیم سکه بهار آزادی۰۰ ۶,۹۰۰ . ۶,۹۰۰ - . % ۱۰۰ -
ربع سکه بهار آزادی۰۰ ۳,۹۰۰ . ۳,۹۰۰ - . % ۱۰۰ -
سکه یک گرمی۰۰ ۲,۴۰۰ . ۲,۴۰۰ - . % ۱۰۰ -
صرافی فدرال - نرخ لحظه ای حواله
 نرخ لحظه ای حوالهآخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
AED درهم (Cash) ۰ ۸۸۸,۸۸۸ ۸۸۸,۸۸۸ - % ۱۰۰ -
AED درهم (Check) ۰ ۸۸۸,۸۸۸ ۸۸۸,۸۸۸ - % ۱۰۰ -
CNY یوان ۰ ۸۸۸,۸۸۸ ۸۸۸,۸۸۸ - % ۱۰۰ -
USD دلار (از ترکیه) ۰ ۸۸,۸۸۸ ۸۸,۸۸۸ - % ۱۰۰ -
EUR یورو (از ترکیه) ۰ ۸۸,۸۸۸ ۸۸,۸۸۸ - % ۱۰۰ -
USD دلار (از چین) ۰ ۸۸,۸۸۸ ۸۸,۸۸۸ - % ۱۰۰ -
EUR یورو (از چین) ۰ ۸۸,۸۸۸ ۸۸,۸۸۸ - % ۱۰۰ -
صرافی فدرال - نرخ رسمی ارز بانک مرکزی
 نرخ رسمی ارز ( بانک مرکزی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
USD دلار۴۲,۰۰۰ ۴۴,۱۲۰ . ۲,۱۲۰ - . % ۴/۸۱ -
EUR یورو۴۷,۴۳۴ ۴۷,۴۶۸ . ۳۴ - . % ۰/۰۷ -
AED درهم۱۱,۴۳۷ ۱۱,۴۲۸ . ۹ + . % ۰/۰۸ +
TRY لیر ترکیه۷,۲۸۳ ۷,۲۵۹ . ۲۴ + . % ۰/۳۳ +
صرافی فدرال - نرخ برابری های بین المللی
 نرخ برابری ارزهای بین المللی ( OnLine )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۱۲۳ ۱/۱۲۲۹ . ۰/۰۰۰۱ + . % ۰/۰۱ +
 EUR/AED۳/۹۵۰۹ ۳/۹۵۰۹ . ۰ . % ۰
 USD/AED۳/۶۷۳ ۳/۶۷۳۲ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۱ -
 USD/CAD۱/۳۳۸۳ ۱/۳۳۸۶ . ۰/۰۰۰۳ - . % ۰/۰۲ -
 AUD/USD۰/۷۱۴۶ ۰/۷۱۴۷ . ۰/۰۰۰۱ - . % ۰/۰۱ -
 GBP/USD۱/۲۹۸۴ ۱/۲۹۸۹ . ۰/۰۰۰۵ - . % ۰/۰۴ -
 GBP/EUR۱/۱۵۶۱ ۱/۱۵۶۶ . ۰/۰۰۰۵ - . % ۰/۰۴ -
 EUR/TRY۶/۵۲۹۹ ۶/۵۳۱ . ۰/۰۰۱۱ - . % ۰/۰۲ -
 USD/TRY۵/۷۹۶۲ ۵/۷۹۶۹ . ۰/۰۰۰۷ - . % ۰/۰۱ -
 USD/CNY۶/۸۸۸۴ ۶/۸۸۸۴ . ۰ . % ۰
صرافی فدرال - نرخ بازارهای جهانی
 نرخ بازارهای جهانی ( OnLine )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۲۷۸ ۱,۲۷۷ . ۱ + . % ۰/۰۲ +
 Silver (spot)۱۵ ۱۵ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۳ ۶۱ . ۲ + . % ۳/۳۴ +
صرافی فدرال - خدمات / اطلاعات